اگه به مشکل فنی ای برخورد کردین و نمیتونین وارد حساب کاربریتون بشین میتونین یک ایمیل به 
abedn.vlogs @ gmail.com
ارسال کنید.